Samstag, 20.07.2024

Rechtsanwalt Jens Reime aus Bautzen- kann ThomasLloyd das Überleben?

Donnerstag, 31.10.2019
Autor: Red. LG

Trotzdem, wenn man ehrlich ist, ist die Eintragung von ThomasLloyd mit aktuellen Produkten auf der Warnliste von „TEST“ nicht nur ein bedenklicher Vorgang für die Anleger die dort investiert sind, sondern natürlich auch für das Unternehmen ThomasLloyd selber, denn der Vertrieb der eigenen Investitionsprodukte könnte nun wesentlich schwieriger werden, so Rechtsanwalt Jens Reime aus Bautzen.

Auch ich bin der Meinung das diese Produkte nicht für Anleger geeignet sind, zumindest für den Durchschnittsanleger dem tieferes Wissen zu Kapitalanlageprodukten fehlt. ThomasLloyd ist kein transparentes Unternehmen mit seinen gesamten unternehmerischen Verschachtelungen. Da braucht man Wochen bis man das zumindest einigermaßen Durchblickt hat.

Mittlerweile, so Rechtsanwalt Jens Reime, habe ich mir sehr viele Produkte des Unternehmens ThomasLloyd aus der Vergangenheit einmal angeschaut in Bezug auf den wirtschaftlichen Erfolg für die investierten Anleger. Gefunden habe ich kein Investment was für die Anleger dann am Ende auch erfolgreich war. Also mithin auch nicht einen einzigen Grund, warum man in dem Investment bleiben sollte bzw. warum man da überhaupt hinein investieren sollte.

Ich bin mittlerweile davon überzeugt, das diese Investments erfolgreich sind, aber nur für TU Michael Sieg als Initiator. Retten Sie ihr Kapital und steigen aus aus dem Investment. Noch besser, sie bezahlen gar nicht erst ihr Geld ein in ein ThomasLloyd Investment.

——————————————-

Advokát Jens Reime z Bautzenu – může ThomasLloyd přežít?

No, otázka, která je ve své podstatě hypotetická.

Upřímně řečeno, registrace ThomasLloyd u aktuálních produktů na varovném seznamu „TEST“ není jen znepokojující proces pro investory, kteří tam investují, ale samozřejmě i pro samotnou společnost ThomasLloyd, protože distribuce vlastních investičních produktů podle právníka Jensa Reimeho z Bautzenu by nyní mohlo být mnohem obtížnější.

Také se domnívám, že tyto produkty nejsou vhodné pro investory, alespoň pro průměrného investora hlubší znalosti o investičních produktech chybí. ThomasLloyd není transparentní společností se všemi svými podnikatelskými prokládkami. Trvá to týdny, než se na to alespoň podíváte.

Mezitím, takže právník Jens Reime, jsem se z minulosti jednou podíval na mnoho produktů společnosti ThomasLloyd z hlediska ekonomického úspěchu pro investované investory. Nakonec jsem nenašel žádnou investici, která by byla pro investory úspěšná. Není to jediný důvod, proč byste měli investici zůstat, nebo proč byste tam měli investovat vůbec.

Nyní jsem přesvědčen, že tyto investice jsou úspěšné, ale pouze pro TU Michaela Siegho jako iniciátora. Ušetřete svůj kapitál a získejte z investice. Ještě lepší je, že ani nezaplatí své peníze do investice Thomasloyd.

——————————————————————————————

Advokát Jens Reime z Bautzen – môže ThomasLloyd prežiť?

Otázka, ktorá má určite hypotetickú povahu. Úprimne povedané, registrácia ThomasLloyd s aktuálnymi produktmi na varovnom zozname „TEST“ nie je len znepokojujúcim procesom pre investorov, ktorí tam investujú, ale samozrejme aj pre samotnú spoločnosť ThomasLloyd, pretože distribúcia ich vlastných investičných produktov Podľa právnika Jensa Reimeho z Bautzenu by to mohlo byť teraz oveľa ťažšie.

Tiež sa domnievam, že tieto produkty nie sú vhodné pre investorov, aspoň pre priemerného investora chýbajú hlbšie znalosti o investičných produktoch. ThomasLloyd nie je transparentná spoločnosť so všetkými svojimi podnikateľskými vkladmi. Trvá to týždne, kým sa naň nebudete aspoň pozerať.

Medzitým, advokát Jens Reime, som sa pozrel na mnohé produkty spoločnosti ThomasLloyd z minulosti, pokiaľ ide o ekonomický úspech investovaných investorov. Nakoniec som nenašiel žiadnu investíciu, ktorá by bola pre investorov úspešná. Takže to nie je jediný dôvod, prečo by ste mali investovať alebo prečo by ste tam mali vôbec investovať.

Teraz som presvedčený, že tieto investície sú úspešné, ale iba pre TU Michaela Siega ako iniciátora. Ušetrite svoj kapitál a získajte z investície. Ešte lepšie je, že ani nezaplatia svoje peniaze do investície Thomasloyd.

PRESSEKONTAKT

Opus Bonum GmbH
Presse-Service

Jordanstraße 12
04177 Leipzig

Website: opus-bonum.de
E-Mail : presse@opus-bonum.de
Telefon: 0700 678 726 68
Telefax: 0700 678 726 68-1